DeviantCoin แนะนำความปลอดภัยแบบ End-to-End แบบใหม่และความง่ายดายในการจัดเก็บข้อมูลสู่ตลาดสากลของ Cryptocurrency

ความคิดริเริ่มที่วางแผนไว้รวมถึงการเปิดตัวแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบไฮบริดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์และแบบกระจายในปัจจุบัน นิวยอร์ก,

Read More