ATPCO ได้รับสิทธิบัตรสำหรับโมเดลการกำหนดราคาตั๋วเครื่องบินแบบไม่ใช้แคช (Cache)

สร้างเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานสำหรับเครื่องมือบริหารจัดการรายได้สายการบินแบบ Next-Gen DULLES, Va., Aug. 15, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ ATPCO

Read More