LeddarTech ได้เซ็นสัญญาให้ Nagase Co. Ltd เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับประเทศญี่ปุ่น

LeddarTech ได้เลือก Nagase  Co. Ltd. ให้เป็นผู้จัดจำหน่าย LiDAR สำหรับยานยนต์แต่เพียงผู้เดียวสำหรับประเทศญี่ปุ่น โดยมีผลทันที กิจกรรมความร่วมมือครั้ง

Read More