Black Hat Asia 2019 ขยายโปรแกรมชุมชนและขยายการเขียนโปรแกรมสู่ชุมชน InfoSec ในสิงคโปร์

เหตุการณ์จะนำเสนอการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมในชุมชนและหัวข้อล่าสุด โอกาสในการได้รับทุนการศึกษา กิจกรรมเครือข่ายพิเศษและอื่นๆ ซานฟรานซิสโก, March

Read More