Lucidworks ประกาศข้อตกลงการเป็นผู้จำหน่ายพิเศษแห่งประเทศเกาหลีกับ Tobesoft

Lucidworks ผู้ให้บริการด้านการค้นหาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ขยายตัวใน APAC อย่างต่อเนื่อง ได้หประกาศพันธมิตรด้านกลยุทธ์กับผู้นำแพล็ตฟอร์มการพัฒนาแบบ Low-

Read More