COAST Autonomous ปรับปรุงความปลอดภัยของยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองให้เหมาะสมด้วย Cocoon LiDAR ของ LeddarTech

COAST Autonomous เลือกเทคโนโลยี LiDAR แบบโซลิดสเตทของ LeddarTech ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเพื่อบรรลุระดับความปลอดภัยสูงสุดสำหรับยานพาหนะ

Read More