SignalFx ทุ่ม 75 ล้านดอลลาร์เพื่อรองรับความต้องการใช้งานแพลตฟอร์มการตรวจสอบบนระบบคลาวด์

SAN MATEO, Calif., June 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — SignalFxในวันนี้ ผู้นำด้านการติดตามและตรวจสอบระบบคลาวด์แบบเรียลไทม์สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน,

Read More