LeddarTech เปิดตัว Leddar Pixell ซึ่งเป็น Cocoon LiDAR ที่ไว้วางใจได้และคงทนเป็นพิเศษสำหรับยานยนต์อัตโนมัติ

โซลูชัน Cocoon LiDAR แบบโซลิดสเตต 3D นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับยานยนต์อัตโนมัติ เช่น รถรับส่ง แท็กซี่ไร้คนขับ ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ และรถส่

Read More