Virgin Pulse ขับเคลื่อนนวัตกรรมระดับโลกในการส่งมอบประสบการณ์สวัสดิการอันยอดเยี่ยมและปรับตัวได้เพื่อการมีส่วนร่วมกับสมาชิกทั่วโลก

บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั่วโลกด้วยการฝึกสอน, การพัฒนา HRA และผลตอบแทน, EAP ในตัวแบบบูรณาการ, สกุลเงินที่ขยายตัวมากขึ้นและตัวเลือกกา

Read More