การสำรวจใหม่ทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดในหมู่ประชาชนทั่วไป

การสำรวจยังชี้ให้เห็นว่าผู้คนเชื่อว่าการพยากรณ์โรคเป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก และมีการเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงในการตรวจหามะเร็งปอด ลอนดอน, Nov. 28, 2019

Read More