AgroSavfe ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น Biotalys และประกาศก่อตั้งบริษัทย่อยในสหรัฐฯ ชื่อ Biotalys Inc.

 อัตลักษณ์ขององค์กรใหม่สะท้อนถึงภารกิจในการกำหนดอนาคตของการจัดหาอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืน การก่อตั้งบริษัท Biotalys Inc. ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การสร้างกา

Read More

EtherScope™ nXG ของ NetAlly พัฒนาขึ้นอีกขั้น: ฟีเจอร์ยกระดับความปลอดภัย การวิเคราะห์แบบครอบคลุมและความร่วมมือกันที่ดียิ่งขึ้นพร้อมให้ใช้งานแล้ววันนี้

ภายในเวลาไม่ถึงสามเดือนหลังจากที่ NetAlly ได้เปิดตัว EtherScope nXG ไป ทาง NetAlly ก็ได้อัปเกรดเฟิร์มแวร์แรกแล้ว ระยะเวลาการอัปเกรดที่รวดเร็วขึ้นได้พ

Read More