แว่นตาจับความเคลื่อนไหวของสายตาแบบใหม่นำข้อมูลในชีวิตจริงสู่การวิจัยเชิงวิชาการ

BIOPAC รวมการจับความเคลื่อนไหวของสายตาด้วยการบันทึกข้อมูลมือถือ และการรวบรวมข้อมูลทางสรีรวิทยาเพื่อทำการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือในชีวิตจริง GOLETA, C

Read More