LeddarTech จับมือกับ Nagase & Co. เพื่อสาธิตเทคโนโลยียานยนต์และอัตโนมัติ LiDAR รวมถึง Leddar Pixell ที่งาน Automotive World 2020 ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Nagase & Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ LeddarTech จะจัดแสดงที่งาน CAR-ELE  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Automotive

Read More