การให้ยากับผู้ป่วยคนแรกในระยะที่ 1 การศึกษาวิจัยทางคลินิกโดยใช้วัสดุแรกเริ่มทางเซลล์ของ RoosterBio

ยาวิจัยชนิดใหม่ (IND) ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ CliniControl™ ของ RoosterBio ถูกนำมาใช้ในคลินิกโดยลูกค้าทางเภสัชกรรมของ RoosterBio FREDERICK, Md., March 06, 202

Read More