แพลตฟอร์ม Pivotal Preclinical Oncology ขยายเพื่อรวมกับโมเดลออร์แกนอยด์ที่ได้รับจากผู้ป่วยใหม่

~ ออร์แกนอยด์ที่ได้รับจากผู้ป่วย (PDO) ของ HUB ได้ถูกเพิ่มลงในแพลตฟอร์มอันโดดเด่นของ CrownBio ที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานในการค้นพบยาแบบ

Read More

Biotalys ได้รับรางวัลทุนวิจัย VLAIO €1.6 ล้าน

เงินทุนจะช่วยเร่งการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรมของไบโอคอนโทรลที่ใช้โปรตีนของ Biotalys เกนต์, เบลเยี่ยม, May 26, 2020 (G

Read More