VistaJet ขยายการสนับสนุนด้านการแพทย์และความปลอดภัยบนเครื่องสำหรับลูกค้าทั่วโลก

ทำงานร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ Philips และ MedAire เพื่อปกป้องผู้โดยสารทุกคนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ผู้ให้บริการเช่าเหมาลำรายแรกที่ฝังอุปกรณ์ Tempus IC2 ที่ปฏ

Read More