COAST Autonomous เลือกเทคโนโลยี LiDAR แบบโซลิดสเตตของ LeddarTech เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้มากที่สุดเพื่อบรรลุระดับความปลอดภัยสูงสุดสำหรับยานพาหนะขนส่งอัตโนมัติ “Bigfoot” ของตน

COAST Autonomous ปรับใช้งานยานพาหนะขนส่งอัตโนมัติ (ADV) COAST Autonomous เลือก Leddar Pixell Cocoon LiDAR ของ LeddarTech สำหรับการติดตั้งยานพาหนะขนส่

Read More