Melissa เพิ่มยอดขายและการสนับสนุนธุรกิจในประเทศจีน

การมุ่งเน้นการเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของการจัดการที่อยู่ในการดำเนินธุรกิจทั่วโลกและการสื่อสารกับลูกค้า RANCHO SANTA MARGAR

Read More