Biotalys ส่งแพ็คเกจเพื่อจดทะเบียนไบโอคอนโทรลที่ใช้โปรตีนเป็นครั้งแรกไปยัง EPA

เกนต์, เบลเยี่ยมและ RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C., Jan. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — ในวันนี้ Biotalys NV บริษัทด้านการป้องกันอาหารและพืชผลที่กำลั

Read More