LeddarTech เปิดตัว PixSet ชุดข้อมูล LiDAR แบบ Full-Waveform Flash รุ่นแรกของอุตสาหกรรม

Leddar PixSet เป็นชุดข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมสำหรับการวิจัยและพัฒนา ADAS และ AD ที่มีข้อมูลจากชุดเซ็นเซอร์เต็มรูปแบบ (กล้อง

Read More