Delphix แต่งตั้ง Josh Harbert เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

Harbert นำความเชี่ยวชาญด้านการตลาดนับทศวรรษมาสู่บริษัทเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง เร้ดวูด ซิตี้, แคลิฟอร์เนีย, Sept. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — 

Read More