Zenas BioPharma เข้าซื้อสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวทั่วโลกสำหรับ Obexelimab จาก Xencor

Xencor ได้รับกรรมสิทธิหุ้นส่วนเพิ่มเติมใน Zenas ในส่วนของการชำระเงินล่วงหน้า และมีสิทธิ์ในการชำระเงินตามเป้าหมายและค่าลิขสิทธิ์จากยอดขายสุทธิของผลิตภ

Read More