May 12, 2023

Goldstar ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “GREEN MINING INNOVATION”

มอนทรีออล, May 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Goldstar Minerals Inc. (“Goldstar” หรือ “บริษัท”) (TSX-V: GDM) ได้ทำสัญญาที่จะซื้อและขาย ( “ข้อตกลง”) สำหรับการอ้างสิทธิ์ในการถือครอง 8 แห่ง ( “โครงการ IMV”) ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคมองเตเรจีตอนใต้ของรัฐควิเบก การอ้างสิทธิ์เหล่านั้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 481.05 เฮกตาร์ (4.81 ตารางกิโลเมตร) ข้อตกลงลงวันที่ 27 มกราคม 2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อบริษัทจะเปลี่ยนเป็น Green Mining Innovation ส่วนสัญลักษณ์การซื้อขายจะกลายเป็น GMI และบริษัทจะนำแนวทางเชิงนิเวศน์ นวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการทำงาน ในการทำธุรกรรมตามธรรมเนียมทางค้าปกติกับคู่ค้าทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษนั้นบริษัทจะออกหุ้นจำนวน 18 ล้านหุ้นให้กับเจ้าของปัจจุบัน ( “เจ้าของ”) ของโครงการ IMV ตามราคาที่เห็นสมควรในราคาหุ้นละ 0.08 ดอลลาร์ และจะจ่ายค่านายหน้าเป็นหุ้น 5% เท่ากับ 900,000 […]

Read More

Telesis Bio Reports First Quarter 2023 Financial Results

— Total revenue of $6.3M in 1QFY23 — BioXp® franchise revenue increased by 28% SAN DIEGO, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Telesis Bio Inc. (NASDAQ: TBIO), a leader in automated multi-omic and synthetic biology solutions, today reported financial results for

Read More
Recent Post
Pages
Recent Post