LeddarTech เข้าร่วมแพลตฟอร์มเปิดสำหรับรถยนต์ไร้คนขับ Apollo ของ Baidu

LeddarTech เข้าร่วมแพลตฟอร์มเปิดสำหรับรถยนต์ไร้คนขับ Apollo ของ Baidu ด้วยผลิตภัณฑ์ LiDAR ผ่านโอเพ่นซอร์ส SDK เมืองควิเบก, Jan. 09, 2019 (GLOBE NEWSW

Read More

LeddarTech มอบตัวอย่างการผลิตสำหรับวงจรรวมเดี่ยว LeddarCore LCA2 สำหรับตลาด LiDAR ของรถยนต์แบบผลิตจำนวนมาก

ตัวอย่างการผลิต LeddarCore LCA2 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานและความคมชัดของ LiDAR ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นด้วย SoC และซอฟต์แวร์ซึ่งได้ร

Read More