Delphix และ Unisys พลิกโฉมกลยุทธ์ด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยนำบริการข้อมูลที่รวดเร็วและปลอดภัยมาใช้สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน

กลยุทธ์ด้านสถาปัตยกรรมไฮบริดจะรวมถึงการย้ายข้อมูลไปยัง AWS สำหรับวิทยาเขตทั้ง 23 แห่ง

เรดวูดซิตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย, Dec. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Delphix ซึ่งเป็นบริษัทด้านข้อมูลชั้นนำของอุตสาหกรรมในด้าน DevOps และ Unisys Corporation (NYSE: UIS) ซึ่งเป็นบริษัทโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก ประกาศว่าทั้งสองบริษัทได้เร่งดำเนินกลยุทธ์ด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CSU) โดยช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยเพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับนักศึกษา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีหลักสูตรสี่ปีซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศแห่งนี้สามารถให้บริการข้อมูลตามความต้องการแก่วิทยาเขตทั้ง 23 แห่งเพื่อดำเนินกลยุทธ์ด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย การเข้าถึงอย่างรวดเร็วในลักษณะนี้ช่วยให้วิศวกรซอฟต์แวร์ของวิทยาเขตสามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเริ่มดำเนินโครงการริเริ่มด้านการสำเร็จการศึกษาประจำปี 2025 (Graduation Initiative 2025) ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่ที่จะเพิ่มอัตราการสำเร็จการศึกษา และในขณะเดียวกันก็ช่วยขจัดปัญหาช่องว่างด้านโอกาสและความสำเร็จ โครงการนี้ยังรวมถึงแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบระดับคะแนน ความช่วยเหลือด้านการเงิน สถานะการสำเร็จการศึกษา ฯลฯ ได้อีกด้วย

โครงการริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านสถาปัตยกรรมไฮบริดของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงเรื่องอัตราการสำเร็จการศึกษา ประสบการณ์และความพึงพอใจของนักศึกษา ตลอดจนขจัดปัญหาช่องว่างด้านความเท่าเทียมซึ่งส่งผลต่ออัตราสำเร็จการศึกษา

กลยุทธ์สถาปัตยกรรมแบบไฮบริด
Unisys ช่วยให้มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มข้อมูล Delphix DevOps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนในการเปิดใช้งานสถาปัตยกรรมไฮบริด แพลตฟอร์มมีความสามารถในการสร้าง รีเฟรช และซ่อมแซมสภาพแวดล้อมของข้อมูลของรัฐบาลและเอกชนในระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการให้บริการแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยได้อย่างดีเยี่ยม

“การใช้งาน Delphix และ Unisys ในการดำเนินกลยุทธ์ด้านสถาปัตยกรรมไฮบริดช่วยให้เราสามารถสร้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูลดิบแบบรวมที่ปลอดภัยได้เป็นครั้งแรก โดยรวบรวมข้อมูลจากวิทยาเขตทั้ง 23 แห่งทุกวัน จึงช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และสามารถใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันนักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล และนักพัฒนาของเราสามารถพัฒนานวัตกรรมได้เร็วขึ้น และริเริ่มจัดตั้งโครงการบริการสำหรับนักศึกษาในเชิงรุกเพื่อเพิ่มอัตราการสำเร็จการศึกษา” Michael Berman ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าว

กลยุทธ์ด้านสถาปัตยกรรมไฮบริดของมหาวิทยาลัยรวมถึงการย้ายข้อมูลจากระบบการจัดการทั่วไป (CMS) ในองค์กรไปยัง Amazon Web Services (AWS) ในทุกวิทยาเขต ระบบ CMS ให้บริการนักศึกษาเกือบ 500,000 ราย ตลอดจนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 56,000 ราย และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการทั้งหมดตั้งแต่การลงทะเบียนของนักศึกษา การจัดการนักศึกษา การจัดกำหนดการ และการลงทะเบียน ไปจนถึงงานด้านทรัพยากรบุคคล การเงิน และค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่

“เรารู้สึกยินดีที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย และ Unisys เลือก AWS เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์เชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล” Kim Majerus รองประธานฝ่ายการศึกษา รัฐและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งสหรัฐอเมริกาของ AWS กล่าว “การย้ายข้อมูลไปยัง AWS สามารถช่วยให้มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียมีความคล่องตัวมากขึ้น และช่วยให้สามารถใช้งานข้อมูลในเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ระบบของมหาวิทยาลัยปรับขนาดได้เร็วขึ้น ลดปัญหาด้านเทคนิค ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และจัดการการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ผลกระทบด้านต้นทุนและประสิทธิภาพ
Delphix และ Unisys ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถลดต้นทุนและมีประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น

การใช้งาน Delphix และ Unisys ช่วยให้มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถประหยัดเงินได้กว่า 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายในอนาคตกว่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จึงสามารถนำทรัพยากรไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงการริเริ่มนี้ยังช่วยปรับปรุงมาตรการด้านประสิทธิภาพการทำงานของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย

  • แพลตฟอร์มข้อมูล DevOps ของ Delphix ให้บริการสำเนาเสมือนจริงของข้อมูลการผลิตของระบบ CMS ตามความต้องการ โดยใช้พื้นที่จัดเก็บเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพ จึงช่วยให้ Unisys สามารถลดการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลทางกายภาพของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ทางวิทยาเขตสามารถทำซ้ำและจัดการข้อมูลของตนเองได้โดยใช้ระบบบริการตนเอง
  • ระบบข้อมูลอัตโนมัติของ Delphix ช่วยให้ Unisys สามารถส่งข้อมูลไปยังวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้รวดเร็วขึ้นและบ่อยครั้งมากขึ้น ขณะนี้ทีมงานแอปพลิเคชันสามารถรีเฟรชสำเนาข้อมูลได้ทันทีด้วยข้อมูลการผลิตที่อัปเดต ย้อนกลับข้อมูลไปยังจุดเวลาก่อนหน้า และแยกสาขาสำเนาข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเป็นเวอร์ชันที่สอดคล้องกับเวอร์ชันที่เผยแพร่ ความสามารถทั้งหมดนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างมาก

“เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ Delphix เพื่อดำเนินกลยุทธ์ด้านสถาปัตยกรรมไฮบริดของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับการให้บริการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเข้าถึงข้อมูล และการรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถสนับสนุนกลยุทธ์ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้ดียิ่งขึ้น” Rudy Gonzalez ผู้อำนวยการโครงการ Unisys ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าว “เรายังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียมีความคล่องตัวมากขึ้นในการดำเนินกลยุทธ์ดิจิทัลในระบบคลาวด์ เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่วิทยาเขต และช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของนักศึกษา”

Jedidiah Yueh ประธานกรรมการบริหารของ Delphix กล่าวเสริมว่า “ระบบอัตโนมัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ โดยทำให้เพิ่มความเร็วของนวัตกรรมได้ถึง 100 เท่า ระบบอัตโนมัติของข้อมูลที่ทันสมัยพร้อมด้วยการรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ช่วยให้มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถปรับปรุงผลลัพธ์และประสบการณ์ของนักศึกษา ลดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และลงทุนเพิ่มขึ้นในโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ได้”

ข้อมูลเกี่ยวกับ Delphix
Delphix เป็นบริษัทข้อมูลชั้นนำของอุตสาหกรรมในด้าน DevOps

ข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทดสอบการเปิดตัวแอปพลิเคชัน การปรับปรุงให้ทันสมัย การปรับใช้ระบบคลาวด์ และโปรแกรม AI/ML เราให้บริการแพลตฟอร์มข้อมูล DevOps แบบอัตโนมัติสำหรับแอปพลิเคชันระดับองค์กรทุกประเภท Delphix จะปกปิดข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รักษาข้อมูลให้ปลอดภัยจากแรนซัมแวร์ และให้บริการข้อมูลเสมือนจริงที่มีประสิทธิภาพสำหรับ CI/CD

แพลตฟอร์มของเราประกอบด้วย DevOps API ที่จำเป็นเพื่อจัดเตรียม รีเฟรช ย้อนดู รวมข้อมูล ตลอดจนควบคุมเรื่องเวอร์ชัน บริษัทชั้นนำ เช่น Choice Hotels, J.B.Hunt และ Fannie Mae ต่างใช้ Delphix เพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ www.delphix.com หรือติดตามเราได้ที่ LinkedIn, Twitter และ Facebook

ข้อมูลเกี่ยวกับ Unisys
Unisys เป็นบริษัทโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลกที่ช่วยให้ธุรกิจและรัฐบาลที่จำเป็นต้องใช้งานบริการด้านสารสนเทศในปริมาณมหาศาลประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน บริการของ Unisys ได้แก่ โซลูชันดิจิทัลสำหรับที่ทำงาน โซลูชันระบบคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐาน โซลูชันการประมวลผลสำหรับองค์กร โซลูชันกระบวนการทางธุรกิจ และโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ Unisys สำหรับลูกค้าในตลาดด้านการค้า บริการทางการเงิน และภาครัฐ โปรดเข้าไปที่ www.unisys.com

ติดตาม Unisys ได้ทาง Twitter และ LinkedIn

ข้อมูลการติดต่อ:
Orlando de Bruce
รองประธานฝ่ายการตลาดและแบรนด์ขององค์กร
Orlando.Debruce@delphix.com

Related Posts