Goldstar ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “GREEN MINING INNOVATION”

มอนทรีออล, May 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Goldstar Minerals Inc. (“Goldstar” หรือ “บริษัท”) (TSX-V: GDM) ได้ทำสัญญาที่จะซื้อและขาย ( “ข้อตกลง”) สำหรับการอ้างสิทธิ์ในการถือครอง 8 แห่ง ( “โครงการ IMV”) ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคมองเตเรจีตอนใต้ของรัฐควิเบก การอ้างสิทธิ์เหล่านั้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 481.05 เฮกตาร์ (4.81 ตารางกิโลเมตร)

ข้อตกลงลงวันที่ 27 มกราคม 2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทจะเปลี่ยนเป็น Green Mining Innovation ส่วนสัญลักษณ์การซื้อขายจะกลายเป็น GMI และบริษัทจะนำแนวทางเชิงนิเวศน์ นวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการทำงาน

ในการทำธุรกรรมตามธรรมเนียมทางค้าปกติกับคู่ค้าทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษนั้นบริษัทจะออกหุ้นจำนวน 18 ล้านหุ้นให้กับเจ้าของปัจจุบัน ( “เจ้าของ”) ของโครงการ IMV ตามราคาที่เห็นสมควรในราคาหุ้นละ 0.08 ดอลลาร์ และจะจ่ายค่านายหน้าเป็นหุ้น 5% เท่ากับ 900,000 หุ้น

บริษัทจะดำเนินการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดแบบไม่มีนายหน้าในราคา 500,000 ดอลลาร์ จำนวน 8,333,333 หน่วย ที่ราคา 0.06 ดอลลาร์แคนาดาต่อหน่วย แต่ละหน่วยจะประกอบด้วยหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนึ่งใบ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละใบจะให้สิทธิ์แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมหนึ่งหุ้นในราคาใช้สิทธิที่ 0.12 ดอลลาร์แคนาดาต่อหน่วยเมื่อใดก็ได้จนถึงสองปีหลังจากปิดการทำข้อตกลง

ใบสำคัญแสดงสิทธิจะระบุข้อกำหนดเร่งให้ชำระเงินเร็วกว่ากำหนด หากมีการซื้อขายหุ้นสูงกว่าราคาที่กำหนดไว้เกิน 20 วันติดต่อกัน ในส่วนของการสมัครที่มาจากตัวกลางที่ผ่านการรับรอง บริษัทอาจจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดเท่ากับ 7% ของจำนวนเงินที่สมัคร

รายได้จากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดจะเป็นค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม (ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนหุ้น ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาด้านธรณีวิทยา) และสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจที่จะเกิดขึ้นในโครงการ IMV ของบริษัท การออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดจะไม่เป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเจ้าของจะไม่มีส่วนร่วมในการเสนอขาย

เจ้าของโครงการ IMV จะมีตัวแทน 3 คนในคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

คุณ André Gagné คุณ Jacques Tremblay และ คุณ Daniel Routhier ในตอนปิดการทำข้อตกลง คุณ Gagné จะกลายเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณ Tremblay จะกลายเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ANDRÉ GAGNÉ

คุณ Gagné ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพลิกฟื้นให้กับธุรกิจทุกประเภทในภาคธุรกิจต่าง ๆ เขามีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในฐานะผู้จัดการและผู้เจรจาต่อรองโดยใช้แนวทางผสานความแตกกต่างที่มุ่งสร้างความสมดุลและความเห็นพ้องต้องกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในตอนท้ายของการเจรจา เขานำเสนอกลยุทธ์การตลาดตามกลยุทธ์การสื่อสารของ PEB ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการเจรจาทั้งหมด

คุณ Gagné มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระดับโลก โดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในภาคส่วนนี้ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการของ Komet Resources Africa ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2562 เขานำความพยายายามต่าง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับจุดยืนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการเปิดเหมืองใต้ดิน Guiro ในบูร์กินาฟาโซอีกครั้ง ก่อนมาร่วมงานกับ Komet Resources Africa คุณ Gagné เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการของ Robex Inc. ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2556 หลังจากปรับโครงสร้างบริษัทแล้ว เขายังได้เปิดตัวโครงการเหมือง Nampala ในประเทศมาลี ซึ่งปัจจุบันผลิตทองคำได้มากกว่า 40,000 ออนซ์ต่อปี

เขาเป็นนักธุรกิจที่ได้รับการยกย่อง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการจัดหาเงินทุนให้กับบริษัทมากกว่า 20 แห่ง โดยมีมูลค่ารวมมากกว่า 44 ล้านดอลลาร์ด้วยเงินสดในตลาดหุ้น คุณ Gagné ได้ศึกษาด้านกิจการผู้บริโภคที่มหาวิทยาลัย Laval ในเมืองควิเบก

JACQUES TREMBLAY

คุณ Tremblay เป็นวิศวกรเหมืองแร่ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Laval โดยมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงการและการจัดการการดำเนินงานเหมืองแร่มากว่า 40 ปี รวมถึงประสบการณ์ 20 ปีในแอฟริกาตะวันตก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Jacques ร่วมงานกับ Solutions BF ในฐานะที่ปรึกษาด้านการทำเมืองแร่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในบูร์กินาฟาโซ, กินี และมาลี ก่อนหน้านี้ Jacques เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ KOMET Resources ในบูร์กินาฟาโซ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ ArcelorMittal Mining ในแอลจีเรีย ผู้จัดการโครงการในแอฟริกาตะวันตกของ Dumas Contracting และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ – บำรุงรักษาของ Nordgold ในบูร์กินาฟาโซ และผู้จัดการทั่วไปของเหมืองใต้ดิน Kamoto ของ Glencore ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

DANIEL ROUTHIER

เป็นเวลา 30 ปีแล้วที่ คุณ Daniel Routhier ผู้รับเหมาก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมด้านไฟฟ้า เป็นเจ้าของและผู้อำนวยการของ DANPLEX Inc. ซึ่งมีพนักงาน 25 คนและมีความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าในการก่อสร้าง เขาได้พัฒนาความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการอย่างกว้างขวางในสาขานี้ โดยครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น การออกแบบ การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการติดตั้ง การผลิตอุปกรณ์บนไซต์งานและเครือข่ายการสื่อสาร

นอกจากนี้ บริษัทยังมีประสบการณ์มากมายในทรัพยากรเหมืองแร่โดยเคยทำงานให้กับบริษัทต่าง ๆ เช่น Rio Tinto, Agnico Eagle, Suncor, Osisko, Stornoway Diamonds, ArcelorMittal รวมถึง Hydro-Québec ในอ่าวเจมส์และในควิเบกแถบที่ลุ่มใหญ่ตอนเหนือ

คุณ Jacques Marchand วิศวกรที่ปรึกษาด้านธรณีวิทยาได้จัดทำบันทึกข้อตกลงด้านธรณีวิทยาเกี่ยวกับการอ้างสิทธิในเหมืองแร่ทั้งแปดแห่ง ซึ่งประกอบกันเป็นโครงการ IMV รายงานต้นฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม และ 18 มีนาคม 2566 เป็นภาษาฝรั่งเศส และสามารถดูคำแปลได้ที่ด้านล่าง

เอกสารวันที่ 8 มีนาคม 

https://greenmininginnovation.ca/wp-content/uploads/2023/04/Rp-JM-TSX_en_4.4.23.pdf

เอกสารวันที่ 18 มีนาคม

https://greenmininginnovation.ca/wp-content/uploads/2023/04/Rp.a-JM-TSX.q_en _4.4.23.pdf

รายงานทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับพื้นที่โดยรอบจาก SIGEOM สามารถดูได้ที่ด้านล่าง

เอกสารวันที่ 5 เมษายน 2556

https://greenmininginnovation.ca/wp-content/uploads/2023/04/Rap1_Charbonneau_eng_2013_43-101_GM68021.pdf

เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยจำนวน 328,000 ดอลลาร์ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบให้จะถูกแปลงเป็นหุ้น (ไม่ใช่หน่วย) ในราคาที่กำหนดหลังจากเริ่มซื้อขายใหม่ เนื่องจากธุรกรรมนี้เป็นธุรกรรมระหว่างกันภายใต้เอกสารสิทธิ์ระดับพหุภาคี 61-101 – การคุ้มครองผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในธุรกรรมพิเศษ – (“MI 61-101”) บริษัทจะใช้หลักการยกเว้นจากการประเมินมูลค่าอย่างเป็นทางการ และข้อกำหนดการอนุมัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ MI 61-101

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความตั้งใจที่จะดำเนินงานสำรวจทรัพย์สินอื่น ๆ ได้แก่

Fortune (คาบสมุทร Gaspé), Panache North (ทะเลสาบวินด์ฟอลล์) และ Prince (นิวฟันด์แลนด์)

การปิดการเจรจาขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบ

คาดการณ์ว่าจะมีการการกลับมาซื้อขายอีกในหรือประมาณวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

 เว็บ จดหมายข่าว Facebook   YouTube  LinkedIn

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
David Crevier
ประธาน
โทรศัพท์: 514-949-6820
dcrevier@goldstarminerals.com

André Gagné
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Green Mining Innovation
โทรศัพท์ : 581-983-6815
CEO@greenmininginnovation.ca

ทั้ง TSX Venture Exchange และผู้ให้บริการด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (ตามที่กำหนดในนโยบายของ TSX Venture Exchange) จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความถูกต้องของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ และสมมติฐานในปัจจุบันที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมาก เนื่องจากปัจจัยที่กล่าวถึงในส่วนการอภิปรายและการวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหารของงบการเงิน ระหว่างกาลและงบการเงินประจำปีล่าสุดของเราหรือรายงานและ เอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นกับ TSX Venture Exchange และกฎระเบียบข้อบังคับหลักทรัพย์ของแคนาดา ที่เกี่ยวข้อง เราไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เว้นแต่จะกำหนดไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้

GlobeNewswire Distribution ID 8838065

Recent Post
Pages
Recent Post