QuantumSphere ได้รับรางวัล Frost & Sullivan Technology Innovation ปี 2015

ผู้มอบรางวัลกล่าวถึงตัวเร่งปฏิกิริยานาโน FeNIX ของ QuantumSphere ว่ามีโอกาสทางการตลาดเป็นอย่างมากในตลาดสารเคมี

SANTA ANA, Calif., Nov. 19, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) — QuantumSphere, Inc. (OTCQB:QSIM) ผู้นำในการผลิตเทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยาขั้นสูงสำหรับกระบวนการทางเคมีใน อุตสาหกรรม ประกาศวันนี้ว่า Frost & Sullivan ได้มอบรางวัล North American Nanocatalysts Technology Innovation ประจำปี 2015 ให้กับ QuantumSphere โดย Frost & Sullivan เป็นบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาที่ก่อตั้งมานาน 54 ปี ซึ่งมีนักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาด้านการเติบโต และนักคิดสร้างสรรค์กว่า 1,800 คนที่ดำเนินงานในสำนักงานกว่า 40 แห่งทั่วโลก

ในการประกาศ รางวัล Frost & Sullivan ระบุว่า “ความสามารถของ QuantumSphere ในการเพิ่มการผลิตแอมโมเนียด้วยการเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยานาโน FeNIXTM ของ บริษัททำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีการเติบโตทางการค้าเมื่อผู้ผลิตแอมโมเนียได้นำเทคโนโลยีใหม่ที่น่า ตื่นเต้นนี้ไปใช้ Frost & Sullivan พบว่า FeNIX มีโอกาสทางการตลาดมหาศาลทั่วโลก”

แอมโมเนียเป็นหนึ่งในสารเคมีที่ สำคัญที่สุดที่ผลิตขึ้นบนโลก โดยมีมูลค่าการผลิตเกือบแสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีทั่วโลก โดยใช้ก๊าซธรรมชาติบนโลกถึงเกือบร้อยละ 5 ผลผลิตแอมโมเนียกว่าร้อยละ 80 ได้นำไปใช้ในการผลิตปุ๋ยเพื่อการเกษตร ซึ่งให้โปรตีนโดยอ้อมกว่าร้อยละ 50 ของโปรตีนทั้งหมดที่มนุษย์บริโภค

Kevin Maloney ประธานและ CEO ของ QuantumSphere กล่าวว่า “เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้จาก Frost & Sullivan ซึ่งเล็งเห็นถึงศักยภาพทางด้านการตลาดที่สำคัญของเทคโนโลยีเร่งตัวเร่ง ปฏิกิริยา FeNIX ของเราและความสามารถของเทคโนโลยีนี้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ แก่ผู้ผลิตสารเคมีที่สามารถวัดผลได้จริง จนถึงปัจจุบันนี้ ผลจากการตรวจสอบทางการค้าของเราบ่งบอกว่า FeNIX สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแอมโมเนียได้ร้อยละ 10 ถึง 15 โดยขึ้นกับขนาดและองค์ประกอบของโรงงาน และส่งผลให้โรงงานผลิตแอมโมเนียขนาดกลางทั่วไปมีกำไรเพิ่มขึ้นหลายล้านในแต่ ละปีตลอดอายุการใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยา”

ขณะนี้ QSI กำลังร่วมมือกับผู้นำอุตสาหกรรม Casale, S.A. (“Casale”) เพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดเป็นครั้งแรก โดย QSI ได้ลงนามในสัญญาการพัฒนาร่วมกันกับ Casale ในเดือนพฤษภาคม 2015 เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการวางจำหน่ายทั่วโลก ซึ่ง Casale เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้ในการผลิตแอมโมเนียและเมธานอ ลเกือบร้อยละ 40 ของการผลิตทั้งหมดบนโลก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัล North American Nanocatalysts Technology Innovation ปี 2015 ของ Frost & Sullivan

เกี่ยวกับ QuantumSphere, Inc.

QuantumSphere (QSI) ผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีกรรมสิทธิ์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและผลผลิตในโรงงานผลิตสาร เคมีขนาดใหญ่ (เช่น แอมโมเนีย) ทำให้ผู้ผลิตสารเคมีลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร ผลิตภัณฑ์ของ QSI ใช้กระบวนการที่ได้รับสิทธิบัตรในการผลิตเทคโนโลยีเร่งตัวเร่งปฏิกิริยาที่ ทำงานบนพื้นที่ผิวกว้างชนิดพิเศษ ซึ่งช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีอยู่ เทคโนโลยีของ QSI นำมาใช้ได้กับโรงงานเคมีหลายร้อยแห่งทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าผลผลิตกว่าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี หุ้นสามัญของ QSI จดทะเบียนให้ซื้อขายใน OTCQB ภายใต้ชื่อย่อ QSIM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่ www.qsinano.com

เกี่ยวกับ Frost and Sullivan 

Frost & Sullivan หรือ Growth Partnership Company ช่วยให้ลูกค้าสามารถเร่งการเติบโตและก้าวสู่จุดที่ดีที่สุดในการเติบโต นวัตกรรม และความเป็นผู้นำ บริการ Growth Partnership Service ของบริษัทช่วยให้ CEO และทีมขับเคลื่อนการเติบโตของ CEO มีการค้นคว้าวิจัยอย่างมีระเบียบแบบแผนและแบบจำลองการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนการสร้าง การประเมิน และการนำกลยุทธ์การเติบโตที่แข็งแกร่งไปใช้ Frost & Sullivan นำความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์กว่า 50 ปีมาใช้ในการร่วมมือกับบริษัททั่วโลก 1,000 แห่ง ที่เป็นธุรกิจเกิดใหม่และชุมชนการลงทุนจากสำนักงานต่าง ๆ ในหกทวีป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่ www.frost.com

กรอบโครงสร้างการให้ความคุ้มครอง
ข้อ ความทั้งหมดที่อยู่ในหรืออ้างอิงอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ นอกเหนือจากข้อความหรือคำอธิบายถึงข้อเท็จจริงในอดีต ถือเป็น “ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า” ตัวอย่างของข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับยอดขาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และกำไรขั้นต้นที่คาดการณ์ การประมาณการ สมมติฐาน และการคาดคะเนทางบัญชีของเรา การคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการในผลิตภัณฑ์ของเรา การคาดการณ์เกี่ยวกับการเติบโตในอุตสาหกรรมของเรา ลักษณะการแข่งขันและการคาดการณ์เกี่ยวกับการเติบโตในอุตสาหกรรมของเรา และการคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการเงินทุนเพิ่มเติมของเราและความพร้อมของ เงินทุนเพิ่มเติมดังกล่าว ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มาจากความคาดหวัง การประมาณการ การประมาณ และการคาดคะเนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและธุรกิจของเรา ความเชื่อของฝ่ายบริหาร และสมมติฐานบางประการที่เรามี ซึ่งทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามักระบุได้ด้วยคำต่าง ๆ เช่น “คาดการณ์” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน” “คาดคะเน” “เชื่อ” “แสวงหา” “ประมาณ” “อาจ” “จะ” “ควร” “สามารถ” “ทำต่อไป” “อย่างต่อเนื่อง” คำอื่น ๆ ที่คล้ายกันและความผันแปรของคำเหล่านี้ หรือคำปฏิเสธของคำเหล่านี้ ข้อความเหล่านี้ไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต และอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานที่คาดเดาได้ยาก ดังนั้น ผลการดำเนินงานจริงของเราอาจแตกต่างไปจากที่แสดงไว้ในข้อความที่เป็นการคาด การณ์ล่วงหน้าใด ๆ เป็นอย่างมากและอาจแตกต่างออกไปในเชิงลบอันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งบางส่วนได้ระบุไว้ในส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” ของรายงานของเราบนแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2015 ซึ่งยื่นในวันที่ 28 กันยายน 2015 และมีการปรับปรุงข้อมูลในรายงานรายไตรมาสของเราบนแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2015 ซึ่งยื่นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2015 โดยอาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานทางการเงินของเรา รวมทั้งรายได้หรือการขาดทุนสุทธิของเรา หรือการเติบโตของรายได้หรือการขาดทุนสุทธิของเรา ที่แตกต่างจากผลการดำเนินงานก่อนหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งในทางกลับกันอาจทำให้ราคาหุ้นสามัญของเราผันผวนเป็นอย่างมาก เป็นต้น ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เป็นการสื่อสารข้อมูล ณ วันที่มีข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วง หน้าที่ได้เปิดเผยใด ๆ กับสาธารณะ ยกเว้นแต่ที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับสื่อมวลชน

Wendy Tanaka 
Sitrick And Company 
wtanaka@sitrick.com
415-369-8447

Holly Baird
Sitrick And Company
Holly_Baird@sitrick.com
310-788-2850

Copyright © 2015 GlobeNewswire, Inc.