Barefoot Networks เปิดตัว Tofino™ 2 รุ่นถัดไปของเนทเวิร์คสวิตช์ ASICs ตัวแรกของโลกที่สามารถเขียนโปรแกรมด้วย P4 ได้

ASICs อันรวดเร็วปานสายฟ้าแลบ สนับสนุนศูนย์ข้อมูลแบบไฮเปอร์สเกลของทุกวันนี้ และจะปูทางให้สถาปัตยกรรมเครือข่ายเกิดใหม่และปริมาณงานของแอพพลิเคชันในอนาค

Read More